Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ -ΕΡΓ (2018Α)  (AGR102)ΣΚΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ -ΘΕΩΡ. (2018Α)  (AGR101)ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓ (2018Α)  (AGR104)ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΩΡ (2018Α)  (AGR103)ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΩΡ (2018Α)  (AGR108)ΖΩΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΕΡΓ (2018Α)  (AGR105)ΝΙΘΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΝΤΑ (2018Α)  (AGR106)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (AGR109)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (2018Α)  (AGR107)ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ