Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ (2019Α)  (146)ΜΟΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (263)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ
.
Ασφάλεια κ υγιεινή στην εργασία. (257)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ
.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Δ2020) (216)ΜΟΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Δ2020) (217)
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (2018Β) (101)ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΘΕΩΡ)-(2019Α)  (147)ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(ΕΡΓ)-(2019Α)  (148)ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Δ2020) (218)ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Δ2020) (219)
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Δ2020) (219)ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΞΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δημόσιες σχέσιεις (260)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ
.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (2018Β) (102)ΜΟΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (2018Β) (103)ΜΟΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΒΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ (Δ2020) (220)Λύκος Νικόλαος
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΒΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Δ2020) (221)Λύκος Νικόλαος Μανιτσουδης Σταμάτης
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (2018Β) (104)ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-(2019Α)  (149)ΜΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (2018Β) (105)ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (2018Β) (106)ΜΟΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Δ2020) (222)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Δ2020) (251)ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΩΔΗ
.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-(2019Α)  (150)ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ -ΕΡΓ (2018Β) (108)ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΘΕΩΡ (2018Β) (107)ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (Δ2020) (223)Μανιτσουδης Σταμάτης
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Δ2020) (224)Μανιτσουδης Χατζηελενη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-(2019Α)  (151)ΤΟΜΑΖΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-(2019Α)  (152)ΜΟΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Δ2020) (225)ΜΟΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (2018Β) (109)ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (2018Β) (110)ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ