Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ Ι (2018Β) (MEL110)ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ ΙΙ (ΕΡΓ) - (2019Α)  (MEL123)ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ ΙΙ (ΘΕΩΡ) - (2019Α)  (MEL122)ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ (MEL109)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΙ-ΕΡΓ (2018Β) (MEL112)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΙ-ΘΕΩΡ (2018Β) (MEL111)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ I (2018Α) (MEL107)ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Ι Ε Β 2020 (MEL133)ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Ι Θ Β 2020 (MEL132)ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΙΙ (ΕΡΓ) - (2019Α)  (MEL125)ΖΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΙΙ (ΘΕΩΡ) - (2019Α)  (MEL124)ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (2018Α)  (MEL106)ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Θ+Ε Β 2020 (MEL134)ΖΩΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Β 2020 (MEL135)ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (MEL108)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
.
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ Ι -ΕΡΓ (2018Β) (MEL114)ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ Ι -ΘΕΩΡ (2018Β) (MEL113)ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΙΙ (ΕΡΓ) - (2019Α)  (MEL127)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΙΙ (ΘΕΩΡ) - (2019Α)  (MEL126)ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ I Β 2020(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (MEL137)ΖΟΥΝΤΑΣ,ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ I ΖΟΥΝΤΑΣ (2018Α)  (MEL103)ΖΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ I ΠΑΣΒΑΝΤΗ (2018Α)  (MEL104)ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ Ι Θ Β 2020 (MEL136)ΖΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΙΙ -ΕΡΓ (2018Β) (MEL116)ΖΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΙΙ -ΘΕΩΡ (2018Β) (MEL115)ΖΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΙΙΙ (ΕΡΓ) - (2019Α)  (MEL129)ΖΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΙΙΙ (ΘΕΩΡ) - (2019Α)  (MEL128)ΖΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΖΟΥΝΤΑΣ (2018Α)  (MEL101)ΖΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΤΑΜΑΡΗ (2018Α)  (MEL102)ΤΑΜΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Β 2020(ΕΡΓ) (MEL139)ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Β 2020(ΘΕΩΡΙΑ) (MEL138)ΒΟΥΚΑΤΑ ΒΑΪΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2018Β) (MEL117)ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (2018Α)  (MEL105)ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Β 2020 (MEL140)ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ,ΝΥΚΤΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ-ΕΡΓ (2018Β) (MEL119)ΖΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ-ΘΕΩΡ(2018Β) (MEL118)ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ Ι (2018Β) (MEL120)ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΙΙ (ΕΡΓ) - (2019Α)  (MEL131)ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΙΙ (ΘΕΩΡ) - (2019Α)  (MEL130)ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2018Β) (MEL121)ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ