Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (2018Β) (KOM111)
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (2018Β) (KOM107)ΜΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (2018Β) (KOM108)ΜΑΛΑΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (Δ2020) (KOM120)ΜΑΛΑΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΕΡΓ)- (2019Α)  (KOM114)ΜΑΛΑΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΖΟΥΝΗ-ΜΑΛΑΧΙΑ (2018Α)  (KOM104)ΓΕΡΑΖΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-5-2020 (KOM138)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-4-2020 (KOM128)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-5-2020 (KOM145)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-5-2020 (KOM149)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-4-2020 (KOM132)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-3-2020 (KOM123)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-2020 (KOM135)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-4-2020 (KOM125)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑ-ΜΕΡΟΥΣΗ (2018Α)  (KOM102)ΜΑΛΑΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑ-ΜΟΝΙΟΥ (2018Α)  (KOM103)ΜΑΛΑΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-5-2020 (KOM148)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 2-4-2020 (KOM124)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 21-5-2020 (KOM147)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 23-4-2020 (KOM131)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 30-4-2020 (KOM134)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 7-5-2020 (KOM137)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 9-4-2020 (KOM127)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-5-2020 (KOM141)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-5-2020 (KOM140)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-5-2020 (KOM143)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-5-2020 (KOM142)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-5-2020 (KOM144)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-4-2020 (KOM129)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-5-2020 (KOM146)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-4-2020 (KOM130)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-5-2020 (KOM150)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-4-2020 (KOM133)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-5-2020 (KOM136)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-4-2020 (KOM126)ΠΑΤΡΑ ΜΟΝΙΟΥ
.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (2018Α)  (KOM105)ΓΕΡΑΖΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (2018Β) (KOM109)ΜΑΛΑΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Δ2020) (KOM121)ΦΩΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ- (2019Α)  (KOM115)ΦΩΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ - (2019Α)  (KOM119)ΦΛΑΤΣΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (2018Β) (KOM110)ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ- (2019Α)  (KOM116)ΠΛΑΤΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (2018Α)  (KOM101)ΜΕΡΟΥΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (2018Β) (KOM112)ΦΩΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (Δ2020) (KOM122)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ- (2019Α)  (KOM117)ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- (2019Α)  (KOM118)ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (2018Β) (KOM113)ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ