ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: 145
Κατηγορία: Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις